Kalbfleisch Advocaten Haarlem

Kalbfleisch Advocaten Haarlem

KLANTGERICHTE ADVOCATEN MET EXPERTISE

Kalbfleisch Advocaten is een middelgroot advocatenkantoor gevestigd in een monumentaal pand in het centrum van Haarlem sedert 1946.

Kalbfleisch Advocaten biedt reeds sedert decennia een uitstekende juridische dienstverlening aan particulieren en bedrijven.

Wij hebben expertise op het terrein van letselschade, strafrecht en personen- en familierecht.

Maar onze expertise is breder. Zo hebben onze advocaten ook specialistische kennis van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht en sociaal zekerheidsrecht. Ook in het burenrecht zijn wij helemaal thuis.

Ten slotte weet het midden- en kleinbedrijf de weg naar ons kantoor te vinden.

 

Huurovereenkomst bepaalde tijd: wel of geen opzegging nodig?

Per 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt in werking getreden. Daarmee zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Voorheen was het zo dat een huurovereenkomst voor bepaalde tijd niet alleen door het verstrijken van de tijd verliep, maar was er een opzegging nodig. Nu verloopt de huur van een zelfstandige woning die voor een periode korter dan twee jaar wordt aangegaan, wél door het enkele verloop van de huurtijd, maar alleen als de verhuurder de huurder hierover schriftelijk informeert. Het schriftelijk informeren moet gebeuren in de periode die ligt niet eerder dan drie maanden en uiterlijk een maand voordat de bepaalde tijd is verstreken. Voorbeeld: de huurovereenkomst is aangegaan van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018. De verhuurder moet de huurder schriftelijk informeren in de  periode 1 mei 2018 tot 1 juli 2018. Als de verhuurder zijn verplichting niet nakomt, wordt de huurovereenkomst na het verstrijken van de bepaalde tijd voor onbepaalde tijd verlengd. Wil de verhuurder de huurovereenkomst dan beëindigen, moet hij alsnog voldoen aan de wettelijke opzeggingsgronden omdat er nu sprake is van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Na afloop van de eerste huurovereenkomst kan een huurder ook nog een nieuwe huurovereenkomst aangaan met de verhuurder. Als deze tweede huurovereenkomst aansluitend op de eerste betreft, geldt dat als een verlenging voor onbepaalde tijd van de eerstgenoemde... Lees meer

Proef met moeilijk onderzoekbare verdachten in Pieter Baan Centrum

Als u verdachte van een strafbaar feit bent en de rechtbank overweegt u een TBS maatregel op te leggen, dan kunt u ter observatie naar het Pieter Baan Centrum worden overgebracht. In het Pieter Baan Centrum wordt u dan, meestal voor een standaardperiode van 6 weken, opgenomen. Tijdens deze periode wordt er door een onderzoeksteam onderzoek gedaan naar u. Het onderzoeksteam zal een rapport opstellen. In dat rapport zal de rechtbank worden geadviseerd in hoeverre u toerekeningsvatbaar was ten tijde van de verdenking. Ook zal worden aangegeven hoe groot de kans op herhaling van het strafbare feit wordt geacht en of een eventuele behandeling zinvol is. U dient te kiezen of u meewerkt aan dit onderzoek of niet. Als u meewerkt dan is het mogelijk dat de rechtbank u een maatregel TBS oplegt. Als u niet meewerkt aan het onderzoek dan kan de rechtbank u ook een TBS maatregel opleggen, maar dit zal in de praktijk lastiger zijn. Het is daarom belangrijk dat u de keuze om al dan niet mee te werken aan het onderzoek, gezien de gevolgen, goed met een advocaat bespreekt. In mei 2017 heeft het Pieter Baan Centrum een speciale afdeling geopend. Deze afdeling heeft tot doel dat verdachten die aangeven niet mee te willen werken aan het onderzoek (ook wel weigeraars of moeilijk onderzoekbare verdachten genoemd) extra worden geprikkeld om toch mee te gaan werken. Overleg altijd met een advocaat hoe u hiermee omgaat, omdat medewerking (hoe minimaal ook) tot een rapport kan leiden waarin oplegging van de TBS maatregel wordt... Lees meer

Overlevering: detentieomstandigheden in Roemenië

De rechtbank Amsterdam heeft op 26 april 2017 een interessante tussenuitspraak gewezen in een zaak waarin de overleveringsverzoek van een opgeëiste persoon door de Roemeense autoriteiten was gedaan. Er was in die zaak een Europees aanhoudingsbevel ten aanzien van de opgeëiste persoon uitgevaardigd. De Roemeense autoriteiten verzochten de overlevering van deze persoon die in Roemenië tot een gevangenisstraf van 3 jaren was veroordeeld. De rechtbank wilde dat er onderzoek zou worden verricht naar de detentieomstandigheden in Roemenië. Er was namelijk informatie beschikbaar gekomen waaruit het sterke vermoeden bleek dat er sprake van onmenselijke of vernederende detentieomstandigheden in de Roemeense gevangenis zou zijn. Hoewel de Roemeense autoriteiten dit standpunt bestreden, gaf de overgelegde informatie voor de rechtbank onvoldoende steun om de stelling dat er sprake was van reëel gevaar van een onmenselijke of vernederende behandeling te weerleggen. De rechtbank heeft toen de behandeling van de zaak uitgesteld om nader onderzoek naar de detentieomstandigheden in Roemenië te laten verrichten voordat wordt beslist of de opgeëiste persoon aan Roemenië wordt... Lees meer