Kalbfleisch Advocaten Haarlem

Kalbfleisch Advocaten Haarlem

KLANTGERICHTE ADVOCATEN MET EXPERTISE

Kalbfleisch Advocaten is een middelgroot advocatenkantoor gevestigd in een monumentaal pand in het centrum van Haarlem sedert 1946.

Kalbfleisch Advocaten biedt reeds sedert decennia een uitstekende juridische dienstverlening aan particulieren en bedrijven.

Wij hebben expertise op het terrein van letselschade, strafrecht en personen- en familierecht.

Maar onze expertise is breder. Zo hebben onze advocaten ook specialistische kennis van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht en sociaal zekerheidsrecht. Ook in het burenrecht zijn wij helemaal thuis.

Ten slotte weet het midden- en kleinbedrijf de weg naar ons kantoor te vinden.

 

Gijzeling bij niet betalen schadevergoedingsmaatregel

Tot 1 januari 2020 kon de rechter, ingeval een schadevergoedingsmaatregel door een verdachte in een strafprocedure niet werd betaald, vervangende hechtenis opleggen. Hoe hoger het bedrag van de schadevergoeding, hoe langer de vervangende hechtenis kon zijn. Dit tot maximaal een periode van één jaar. Met ingang van 1 januari 2020 is met de Wet USB de vervangende hechtenis komen te vervallen.

Lees meer

Verkorting van de arbeidstijd en transitievergoeding

In de jurisprudentie van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:1617) is bepaald dat wanneer een werknemer wordt geconfronteerd met een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd (tenminste 20%), en dit het gevolg is van gedwongen omstandigheden waardoor arbeidsplaatsen (gedeeltelijk) zijn vervallen, ook aanspraak kan worden gemaakt op een transitievergoeding.

Lees meer