Kalbfleisch Advocaten Haarlem

Kalbfleisch Advocaten Haarlem

KLANTGERICHTE ADVOCATEN MET EXPERTISE

Kalbfleisch Advocaten is een middelgroot advocatenkantoor gevestigd in een monumentaal pand in het centrum van Haarlem sedert 1946.

Kalbfleisch Advocaten biedt reeds sedert decennia een uitstekende juridische dienstverlening aan particulieren en bedrijven.

Wij hebben expertise op het terrein van letselschade, strafrecht en personen- en familierecht.

Maar onze expertise is breder. Zo hebben onze advocaten ook specialistische kennis van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht en sociaal zekerheidsrecht. Ook in het burenrecht zijn wij helemaal thuis.

Ten slotte weet het midden- en kleinbedrijf de weg naar ons kantoor te vinden.

 

Uitspraak Hoge Raad 9 oktober 2015 kindgebonden budget en kinderalimentatie

Met de Wet Herziening Kindregelingen (WHK), die op 1 januari 2015 in werking is getreden, zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd met betrekking tot de bijdrage die de overheid levert in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Zo is de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand en de alleenstaande ouderkorting komen te vervallen. Daarnaast is de aftrekpost ‘levensonderhoud kinderen’ afgeschaft, wat betekent dat de ouder die kinderalimentatie betaalt, deze kosten niet meer van de inkomstenbelasting kan aftrekken. Daarentegen kunnen sommige alleenstaande ouders vanaf 1 januari 2015 wél aanspraak maken op een verhoging van het kindgebonden budget. De verhoging van dit kindgebonden budget wordt de ‘alleenstaande ouderkop’ genoemd en vervangt de alleenstaande oudertoeslag en alleenstaande ouderkorting. Hoe moet er nu met (deze verhoging van) het kindgebonden budget worden omgegaan bij het berekenen van kinderalimentatie? Daar heeft de Hoge Raad op 9 oktober 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3011) uitspraak over gedaan, naar aanleiding van de prejudiciële vragen die het gerechtshof Den Haag had gesteld. Vanaf 1 januari 2015 werd het bedrag dat de ouder aan kindgebonden budget inclusief alleenstaande ouderkop ontving, in mindering gebracht op de behoefte van een kind. Daardoor kon het voorkomen dat de behoefte van een kind gelijk was aan het bedrag dat de ouder aan kindgebonden budget ontving. Het gevolg daarvan was dat er soms geen kinderalimentatie meer betaald hoefde te worden, omdat het kindgebonden budget volledig in de behoefte van het kind voorzag. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat het kindgebonden budget op een andere manier in de alimentatieberekening moet worden meegenomen dan tot nu toe werd gedaan: het kindgebonden budget moet niet in mindering worden... Lees meer

Nieuwe website

Nieuwe website Met trots presenteren wij onze nieuwe website! Geheel vernieuwd, fris, overzichtelijk en eigentijds.   Lees meer

Nieuwe portretfoto’s

Nieuwe portretfoto’s Wij hebben, door een professionele fotografe, nieuwe portretfoto’s van onze advocaten laten maken. Bekijk direct een overzicht van onze advocaten. Lees meer