Actueel

Aftrek bijtelling bedrijfsauto bij berekening alimentatie

Bij het berekenen van de draagkracht van een alimentatieplichtige moet de fiscale bijtelling voor privégebruik van een bedrijfsauto worden afgetrokken van het resultaat uit de onderneming van de alimentatieplichtige. Dit oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 11 april 2017 (ECLI:NL:GHARL:2017:3235).

Lees meer

Inbeslagneming smartphone, afgeven pincode

Stel je wordt aangehouden door de politie en je wordt verhoord en de politie vraagt of zij je pincode mogen hebben van je smartphone, ben je dan verplicht deze pincode te geven. Hierover heeft de Hoge Raad op 4 april 2017 (ECLI: NL: HR: 2017: 584,588 en 592) een interessante uitspraak gedaan.

Lees meer

Billijke vergoeding bij ontslag

Op 30 juni 2017 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de billijke vergoeding die kan worden toegekend bij een ontslag. Dit is een andere vergoeding dan de transitievergoeding, die kan worden toegekend als een werkgever de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig opzegt en de werknemer meer dan 24 maanden in dienst is geweest.

Lees meer

Huurovereenkomst bepaalde tijd: wel of geen opzegging nodig?

Per 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt in werking getreden. Daarmee zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Voorheen was het zo dat een huurovereenkomst voor bepaalde tijd niet alleen door het verstrijken van de tijd verliep, maar was er een opzegging nodig.

Nu verloopt de huur…..

Lees meer

Overlevering: detentieomstandigheden in Roemenië

De rechtbank Amsterdam heeft op 26 april 2017 een interessante tussenuitspraak gewezen in een zaak waarin de overleveringsverzoek van een opgeëiste persoon door de Roemeense autoriteiten was gedaan.

Er was in die zaak een Europees aanhoudingsbevel…

Lees meer

Vechtscheiding: nieuwe aanpak scheidingszaken

Ongeveer twintig procent van de scheidingen loopt jaarlijks uit op een vechtscheiding. Er vinden binnen vechtscheidingen vaak vele rechtszaken plaats die onder meer betrekking kunnen hebben de echtscheiding zelf, het gezag over eventuele kinderen, de (kinder- en/of partner) alimentatie en de boedelverdeling.
Als er kinderen bij…

Lees meer

Google moet zoekresultaten verwijderen: recht op privacy bij zoekmachines

Art. 7 en 8 Handvest Europese Unie Inmiddels zijn er verschillende uitspraken na het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 13 mei 2014 Costeja (ECLI:EU:C:2014:317). Het gebeurt steeds vaker dat afbeeldingen en andere documenten op het internet verschijnen, waarvan de betrokkene van mening is dat deze niet tevoorschijn mogen komen…

Lees meer

Afwijzing toelating schuldsanering binnen tien jaar

In de wet is bepaald dat een verzoek om toegelaten te worden tot de schuldsaneringsregeling wordt afgewezen als de WSNP minder dan tien jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend al van toepassing is geweest. De vraag is echter: wanneer begint de termijn van tien jaar? De Hoge Raad heeft hier onlangs uitspraak over gedaan. De tienjarentermijn begint bij het materiële einde van de schuldsaneringsregeling, dus niet op het moment …

Lees meer