Actueel

Kun je door landjepik eigenaar van gemeentegrond worden?

Frequent nemen burgers kleinere of grotere stukken gemeentegrond (oneigenlijk) in gebruik. Zij zetten bijvoorbeeld planten en een heg op het stuk gemeentegrond aangrenzend aan de tuin van hun woning. Na verloop van tijd kun je als burger door verjaring eigenaar van een dergelijk stuk (gemeente)grond worden.

Lees meer

Wet Arbeidsmarkt in Balans

70% van de flexwerkers geeft aan een vaste baan te willen. Teneinde de werknemer meer rechtszekerheid te geven zal de Wet Arbeidsmarkt in Balans inwerking treden, waarin de volgende maatregelen worden getroffen.

Lees meer

Bruidsgave of bruidsschat bij echtscheiding

Kan de vrouw bij de echtscheiding nu aanspraak maken op betaling van de (nog niet betaalde) bruidsgave? Sommige rechters beschouwen de bruidsgave als alimentatie. Anderen bepalen dat de bruidsgave onder het huwelijksvermogensrecht valt, waardoor deze onderdeel kan gaan uitmaken van de huwelijksgemeenschap.

Lees meer

Strafbeschikking van de officier van justitie: accepteren of niet?

Als u verdachte van een strafbaar feit bent, dan kan de officier van justitie er voor kiezen u een strafbeschikking aan te bieden. Dit betekent dat de officier van justitie u aanbiedt om buitengerechtelijk tot een oplossing te komen. Veelal wordt in een strafbeschikking een geldboete of taakstraf opgelegd.

Lees meer

Mag Haarlemse snackbar ‘s nachts uurtje langer open?

Sinds 2015 procedeert de eigenaar van een Haarlemse snackbar tegen de gemeente Haarlem. Hij zou willen dat zijn snackbar tot 05.00 uur in plaats van 04.00 uur open mag zijn, omdat hij vele klanten om 04.00 uur de deur moet wijzen. Hierdoor loopt hij omzet mis. 

Lees meer

Gefinancierde rechtsbijstand onder vuur

Door de Nederlandse overheid gefinancierde rechtsbijstand staat al enige tijd onder vuur. Ondanks protesten van advocaten in februari en juni van dit jaar is minister Dekker van Rechtsbescherming vooralsnog niet van plan extra geld in de gefinancierde rechtsbijstand te stoppen.

Lees meer

Strengere maatregelen afdwingen omgangsregeling na scheiding

 Na een echtscheiding waarbij kinderen in het spel zijn wordt normaal gesproken een omgangsregeling opgesteld. Hier kunnen de ouders zelf vorm aan geven in een ouderschapsplan en soms moet de rechter deze vaststellen als de vader en moeder er zelf niet uit komen.

Lees meer

Schoonzoon of dochter laten meedelen in de erfenis?

Sinds 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd in Nederland. Ook ten aanzien van het verkrijgen van een erfenis en of u deze wel of niet gedeeld moet worden met de partner/echtgenoot is er het een en ander gewijzigd.

Lees meer