Mr. B. Wernik

Contactgegevens
Mr. B. Wernik

Tel: 023-5325 177
E-mail: bwernik@kalbfleisch.nl

Partner sedert 2000

Rechtsgebieden

Lidmaatschap

  • Vereniging LSA (letselschade-advocaten)
Mr. Wernik is een goed, vast en betrouwbaar contact voor de ondernemer in het midden- en klein bedrijf voor allerlei zaken.

Een specialisme is letselschade. U kunt hierbij denken aan schade ten gevolge van een verkeers- of arbeidsongeval maar ook letsel door een medische fout.
De gevolgen kunnen vaak zeer ingrijpend zijn. Al bijna twintig jaar verleen ik juridische hulp aan slachtoffers en zie hoe zij het waarderen als een advocaat hen betrokken en deskundig bij staat met het vergoeden van hun schade, zoals smartengeld, verlies arbeidsvermogen en huishoudelijke hulp.

Met dit eerste specialisme hangt samen mijn ervaring op het terrein van het sociaal zekerheidsrecht. Heeft u recht op een ziekengeld, WIA-uitkering of toch WW? Mag u ontslagen worden? Zijn er andere oplossingen. Hoe ziet het reintegratie-traject er uit?
Bezwaar en beroep aantekenen en er alles voor doen dat mijn cliënten hun recht kunnen halen. Die betrokkenheid en deskundigheid wil ik mijn cliënten bieden.

En ten slotte het personen- en familierecht en het jeugd (straf) recht.
Mijn cliënten weten dat ik probeer om op een constructieve manier een echtscheiding te regelen, een omgangsregeling goed te laten verlopen en een alimentatie berekening te maken waar u op aankan.
Mijn hart ligt ook in het met ouders of de jeugdige zelf een ondertoezichtstelling / uithuisplaatsing begeleiden of een jeugd (straf) zitting voorbereiden.