Oproep voor een OM-zitting ontvangen?

Bij bepaalde strafbare feiten kan het OM er voor kiezen om, in plaats van te dagvaarden en zo een procedure bij de rechtbank te starten, het strafbare feit zelf af te doen door middel van een strafbeschikking. Dit gebeurt vaak bij verkeersovertredingen zoals te hard rijden of rijden onder invloed, maar ook bij geweldsdelicten (eenvoudige mishandeling), bedreiging en belediging.

 

In sommige gevallen moet de Officier van Justitie de verdachte eerst horen voordat er een strafbeschikking wordt uitgevaardigd. In die gevallen ontvangt de verdachte een schriftelijke oproep voor een zogenaamde OM-zitting.

 

In deze oproep staat een omschrijving van de verdenking. De omschrijving van de verdenking in deze oproepen is vaak weinig concreet. Dit in tegenstelling tot een dagvaarding, waarvan in de wet duidelijk wordt omschreven waaraan de inhoud moet voldoen.

 

Dat de oproep voor de OM-zitting vaak een weinig concrete omschrijving van de verdenking vermeldt, maakt dat het voor de verdachte lastig is om zijn verdediging voor te bereiden. Onduidelijk is immers waartegen hij zich precies moet verdedigen. Zo kan het gebeuren dat de Officier van Justitie in de omschrijving die in de oproep is vermeld (nog) een ander strafbaar feit leest dan de verdachte, eventueel naar aanleiding van hetgeen tijden de OM-zitting is besproken.

 

Het is dan ook van belang dat een verdacht zich tijdens een OM-zitting laat bijstaan door een advocaat. Het accepteren van een strafbeschikking levert immers een strafblad op.