Kalbfleisch Advocaten Haarlem

Kalbfleisch Advocaten Haarlem

KLANTGERICHTE ADVOCATEN MET EXPERTISE

Kalbfleisch Advocaten is een middelgroot advocatenkantoor gevestigd in een monumentaal pand in het centrum van Haarlem sedert 1946.

Kalbfleisch Advocaten biedt reeds sedert decennia een uitstekende juridische dienstverlening aan particulieren en bedrijven.

Wij hebben expertise op het terrein van letselschade, strafrecht en personen- en familierecht.

Maar onze expertise is breder. Zo hebben onze advocaten ook specialistische kennis van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht en sociaal zekerheidsrecht. Ook in het burenrecht zijn wij helemaal thuis.

Ten slotte weet het midden- en kleinbedrijf de weg naar ons kantoor te vinden.

 

Ruiterongeval: eigen energie van pony of paard bij een ongeval tijdens groepsles op manege: art. 6: 179 BW

Op 22 januari 2019 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een interessant arrest gewezen over een ongeval met een paard c.q. pony tijdens een groepsles op een manege. Betrokkene diende een aantal hindernissen te springen, waarbij de laatste hindernis een zogenaamde dubbel sprong, twee op korte afstand van elkaar geplaatste hindernissen die bij elkaar horen, diende te nemen. Bij de tweede hindernis van de dubbelsprong weigerde het paard de sprong te nemen en is betrokkene met haar hoofd op de tweede hindernis terecht gekomen. Art. 6: 179 BW bepaalt dat een manege alleen dan aansprakelijk is wanneer uitgegaan zou moeten worden van de eigen energie van het paard. Het manege had als verweer gevoerd, dat de berijdster de pony onvoldoende zou hebben aangestuurd, en er dus sprake zou zijn van een ongeval door toedoen van de berijdster. Het gerechtshof is echter van mening dat ook al zou berijdster onvoldoende of geen “been” hebben gegeven, toch sprake is van de eigen energie van het paard, en het onberekenbare element in die energie ligt opgesloten. De manege is derhalve aansprakelijk op grond van art. 6.179... Lees meer

Boete bij alleen een religieus huwelijk

Op grond van de wet is het verplicht om eerst in het burgerlijke huwelijk te treden voordat u een religieus huwelijk mag aangaan. Dit houdt in dat u eerst moet trouwen op het gemeentehuis (of op een andere door de gemeente goedgekeurde locatie) voor een ambtenaar van de burgerlijke stand voordat u mag trouwen in de kerk, de moskee of een ander gebedshuis.

Lees meer

Vrijspraak uitkeringsfraude in de strafprocedure en de terugvorderingsprocedure door de gemeente

Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt op basis van de Participatiewet heeft u een informatieplicht ten opzichte van de gemeente. Dit betekent onder andere dat u al uw inkomsten, bijverdiensten en veranderingen omtrent uw leefsituatie (u gaat bijvoorbeeld samenwonen) aan de gemeente moet doorgeven. De gemeente bepaalt de invloed van de wijzigingen op de hoogte van uw uitkering.

Lees meer