Mr. B.K.M. Fritz

Contactgegevens
Mr. B.K.M. Fritz

Tel: 023-5325177
E-mail: bkmfritz@kalbfleisch.nl

Partner sedert 1983

Rechtsgebieden

Lidmaatschap

  • Vereniging van Nederlandse Strafrechtadvocaten
Mr. Fritz houdt zich als strafrechtspecialist bezig met alle soorten van strafzaken. Of het nu gaat om geweldsdelicten, diefstallen, opiumdelicten of valsheid in geschrifte en wat dies meer zij, in alle soort zaken staat hij verdachten zowel op pro deo basis als betalend terzijde. DNA, beklagzaken, voorlopige hechtenis, snelrecht, ZSM afdoening, OM-zittingen, politierechter, meervoudige kamer, voorgeleiding rechtercommissaris, toetsingen, uitlevering- en overleveringszaken zowel binnen als buiten de EEG behoren tot zijn werkterrein. Ook in zaken waar het om grote financiële belangen gaat zoals valsheid in geschrifte, steunfraude, belastingfraude als ook hennepzaken, coffeeshops, softdrugs, in al dit soort zaken heeft hij als advocaat veel ervaring opgedaan.

Ook op het gebied van arbeidsrecht mag mr. Fritz zich specialist noemen. Ontslagvergunningen, ontbindingen bij de kantonrechter, beëindigingsvergoedingen, vaststellingsovereenkomsten, onderhandelingen tussen werkgever en werknemer, dit is voor hem bekend terrein omdat hij in het verleden zowel grote concerns op het gebied van arbeidsrecht heeft begeleid als individuele werknemers die in conflict zijn geraakt met hun werkgever.

Ook andere cliënten staat hij bij in civiele procedures. Of het nu gaat om aansprakelijkheid, nakoming van overeenkomsten dan wel incasso’s, alsmede alle andere aanverwante civiele rechtsterreinen zijn hem niet vreemd en hij is ook bereid op basis van een fixedprice zijn diensten aan te bieden.

Tenslotte zij opgemerkt dat het vooral zijn persoonlijke betrokkenheid en motivering is om cliënten zelf bij te staan en te begeleiden in de moeilijke fase van een procedure.