Mw. Mr. E.B.R. van Griethuysen

Contactgegevens
Mw. Mr. E.B.R. van Griethuysen

Tel: 023-5325177
E-mail: evangriethuysen@kalbfleisch.nl

Rechtsgebieden

  • Personen -en familierecht
  • Erfrecht
  • Contractenrecht
  • Bestuursrecht

Erminia van Griethuysen is sedert 2017 verbonden aan Kalbfleisch Advocaten. Zij is werkzaam binnen de civiele en bestuursrechtelijke praktijk.

 

Binnen het civiele recht is Erminia van Griethuysen onder andere gespecialiseerd in het personen en familierecht en het erfrecht. Zij was eerder al werkzaam bij een middelgroot kantoor binnen dit specialisme en heeft zich tijdens haar studie aan de Universiteit Leiden gespecialiseerd op dit gebied. Erminia helpt u met het voeren van overleg over bijvoorbeeld een omgangsregeling met de kinderen, het opstellen van een ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant of over de boedelverdeling en start indien nodig een procedure. Zij heeft daarbij aandacht voor uw persoonlijke situatie en zij is open en eerlijk naar u. Erminia kan u ook helpen met geschillen rondom het berekenen van kinder- en partneralimentatie, maar ook het vaststellen van een legitieme portie en geschillen omtrent onterving en op welk deel van de erfenis u recht heeft.

Tevens behandelt zij zaken op het gebied klein bedrijf consumenten. Erminia behandelt ook bijzondere overeenkomsten zoals bijvoorbeeld huurcontracten, koopovereenkomsten en overeenkomsten van aanneming.

Tenslotte heeft zij affiniteit met het bestuursrecht, waaronder het adviseren ten aanzien van bestemmingsplan procedures, het bezwaar aantekenen tegen een bouwvergunning cq het verlenen van een vrijstelling op het gebied van het ruimtelijk ordeningsrecit, maar ook vergunningen ten behoeve van horecagelegenheden en andere bedrijven.